Openstack Trainings Program

Na WSB we Wrocławiu oferujemy szkolenia z instalacji, konfiguracji i implementacji jako platfromy deweloperskiej prywatnej chmury w oparciu o Openstack-a.

Szczególny nacisk kładziemy na automatyzację i zarządzanie konfiguracją za pomocą ansible, salt-stack i chef.

Oferta jest podzielona na dwie kategorie: dla deweloperów i dla inżynerów systemowych / administratorów.

W pierwszej grupie szkoleń więcej czasu poświecamy na automatyzacji zwirtualizowanych zasobów oraz best practises dla budowy aplikacji na chmurę. Druga kategoria skupia się na
instacji Openstack-a, konfiguracje poszczególnych komponentów, oraz administracji.

Program ten jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na administratorów, deweloperów i operatorów systemów informatycznych znających Openstack.
Openstack jest najszybciej rozwijającą się platformą wirtualizacji dla prywatnych i publicznych chmur,
a także największym projektem Opensource na świecie. Ekosystem Openstack-a obejmuje dziesiątki firm, włączając duże firmy jak Redhat, Mirantis, Canonical, HP, Dell, oraz SAP.

Szkolenia

Wprowadzenie 1 (4 godziny)

Po szkoleniu, uczestnik będzie wiedział co to jest projekt Openstack, znać zarysy architektury
oraz umiał tworzyć wirtualne zasoby za pomocą interfejsu webowego.

1. Cel, Organizacja, Ekosystem Projektu Openstack
2. Warsztat: Tworzenie zwirtualizowanych zasobów za pomocą Openstack Dashboard
3. Omównienie głównych komponentów Openstack
4. Architektura Openstack
5. Omówienie scenariuszy implementacji Openstack

Wprowadzenie 2 (5 godziny)

Celem tego szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu Openstack CLI i architektury Openstack.
Po skończeniu nauki, uczesnik będzie miał narzędzia i informację potrzebne do koontynuacji nauki we własnym zakresie. Warsztat jest ukierunkowane na praktyczne umiejętność. Celem jest pokazanie wachlarza technologii do efektywnego posługiwania się chmurą obliczeniową.

0. Przed szkoleniem uczstnicy dostają instrukcje jak zainstalować DevStack lub Kola przed kursem,
1. Architektura Openstack,
2. Omówienie Devstack i Kola oraz dostępnej dokumentacji Openstack,
3. Omówienie głównych komponentów w oparciu o lokalną instalacje Openstack z DevStack,
4. Warsztaty: Tworzenie zasobów wirtualnych z pomocą Openstack Dashboard i Openstack CLI,
5. Warsztaty: Zarządzanie instalacją Openstack z użyciem Openstack CLI.

Dla Deweloperów

Poniższe szkolenia zostały zbudowane, aby pomóc deweloperom pisać aplikacje działające na cloudzie,
w szczególności na Openstack-u.

DEV 1: Efektywana praca w Chmurze (8 lub 16 godzin)

Warsztat jest ukierunkowane na praktyczne umiejętności. Celem jest pokazanie szerokiego
wachlarza technologii do efektywnego posługiwania się chmurą obliczeniową:

1. Wprowadzenie do kultury DevOps,
2. Tworzenie zastobów wirtualnych za pomocą Openstack CLI,
3. Budowa programów z użyciem kodu Opensack CLI,
4. Integracja z Openstack z pomocą libcloud dla java-y i python-a,
5. Automatyzacja z bibloteką Fog,
6. Integracja z framework-ami dla configuratin management:

– salt-stack
– terraform
– chef

W wymiarze 8 godzin, ćwiczeń praktycznych będzie mniej.

DEV 2: Rozwój Aplikacji w Chmurze (16 godzin)

Warsztat pokazuje to jak wykorzystując dostępne technologie budować oprogramowania
w chmurze na przykładzie Openstack-a.

1. Budowa aplikacji w Cloudzie:

– Teoria CAP,
– Metody zapewnienia wysokiej dostępności.

2. Implementacja DevOps.

3. Wzorce projektowe dla aplikacji w chmurze:

– Microservisy vs Monolityczne aplikacje
– Mesos
– Kubernetes

4. Warsztaty: rozbudowa testowej aplikacji.

5. Big data w clodzie na przykładzie: Spark i Kafka

6. Warsztaty: Tworzenie klastra Spark i aplikcji klienckiej

7. Testowanie Wydajności

8. Monitoring i zarządzanie logami

9. Szacowanie kosztów / capacity planning

Dla Inżynierów Systemowych

Instalacja Openstack (8h)

W tym szkoleniu, omówimy instalatory Openstack-a, i zainstalowanie Openstack-a za pomocą jednego z nich:

1. Architektura Openstack

2. Omówienie komponentów (architektura, możliwe konfiguracje, alternatywy):

– nova
– keystone
– glance
– neutron
– swift
– Heat
– Ceilometer

3. Warsztaty: Interakcja z Openstack za pomocą Openstack CLI

4. Omówinie istniejących instalatorów Openstack:

– Mirantis FUEL
– Ubuntu
– SUSE Installer
– DIY z Stackforge

5. Warsztaty: Konfiguracja Komponentów, Openstck CLI dla administracji instalacji

Zaawansowna konfiguracja Openstack (8-16 godz.)

Zaawnsowany kurs obejmuję konfigurację dla wysokiej dostępności, szczegółową konfigurację neutron-a,
oraz metody monitoringu instalacji.

Wymagania

Każdy z uczestnikiem powinien:

 1. Posiadać Latop / Virtualna maszynę z zainstalowanym Linux-em. W drugim przypadku, proszę przetestować połączenie do VM i z VM do zewnętrznych serwisów.
 2. Wygenerowany klucz SSH.
 3. Zainstalowane następujące pakiety:
  • ubuntu z apt:python-dev
   python-pip
   vim-tiny
   tmux
   libffi-dev
   libssl-dev
  • centos/Fedora z yum:
   python-devel
   python-pip
 4. Zainstalowane następujące narzędzia:
  • virtualenv – https://virtualenv.readthedocs.org/en/latest/installation.html
  • virtualenvwrapper – https://virtualenvwrapper.readthedocs.org/en/latest/install.html
 5.  Zainstalowane następujące pakiety python z pomocą pip (Zalecam użyć w virtualevn, utworzonym z virtualenvwrapper, wtedy nie nadpiszesz bibliotek systemowych): lista bibliotek
 6.  Każdy uczestnik musi mieć dostęp do sieci Wifi, która umożliwia łączenie się do zewnętrznych serwerów używając następujących portów:
  • 22 – SSH
  • 8080 – https/http
  • 8773 – https/http
  • 8774 – https/http
  • 8776 – https/http
  • 5000 – https/http
  • 9292 – https/http
  • 8777 – https/http
  • 3128 – https/http
  • 6080 – VNC
  • 6081 – VNC
  • 6082 – VNC
  • 35357 – http/https
 

wb