Openstack Trainings Program

Na WSB we Wrocławiu oferujemy szkolenia z instalacji, konfiguracji i implementacji jako platfromy deweloperskiej prywatnej chmury w oparciu o Openstack-a.

Szczególny nacisk kładziemy na automatyzację i zarządzanie konfiguracją za pomocą ansible, salt-stack i chef.

Oferta jest podzielona na dwie kategorie: dla deweloperów i dla inżynerów systemowych / administratorów.

…