Centralized logging for kubernetes with fluentd and elasticsearch

I had to setup a centralized monitoring for our production and staging applications. In my company, we saw a need to have an alternative solution (introduction of pricing, etc.) to the google stackdrive logger in place.

Having some bad experience with running Logstash, I decided to go with EFK (elasticsearch, fluentd, and kibana). Plus. I could reuse the existing fluentd deployment definition in the kubernetes github repo, so it was easy to get something running in short time.

… 

 

Testing markdown locally with pandoc and xelatex

The best way for testing locally documents in Markdown is to use pandoc with latex-engine:

pandoc README.md --latex-engine=/Library/TeX/texbin/xelatex -o g.pdf && o g.pdf

Notice: the generated pdf will slightly differ from what you see in github/gitlab.

… 

 

Openstack Trainings Program

Na WSB we Wrocławiu oferujemy szkolenia z instalacji, konfiguracji i implementacji jako platfromy deweloperskiej prywatnej chmury w oparciu o Openstack-a.

Szczególny nacisk kładziemy na automatyzację i zarządzanie konfiguracją za pomocą ansible, salt-stack i chef.

Oferta jest podzielona na dwie kategorie: dla deweloperów i dla inżynerów systemowych / administratorów.

… 

 

Materiały Openstack Training “Pierwsze kroki” dla Nokia Networks Wroclaw

Materiały z serii szkoleń dla Nokia Networks Wrocław.

…